Egzamin z historii powszechnej XIX w. dla studentów studiów niestacjonarnych

Uprzejmie informuję, że egzamin z historii powszechnej XIX w. dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 6 września (sobota). Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.
Proszę zgłaszać mi (najlepiej mailem) swój udział w egzaminie, umożliwi to wyznaczenie terminu egzaminu poszczególnym osobom.
 

Zobacz również