Godziny dziekańskie

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ dniu 31 października br. od godz. 15:00 oraz w dniu 3 listopada br. do godz. 12:00 obowiązują godziny dziekańskie.

Zobacz również