Termin egzaminu z antropologii (prowadzący dr hab. Marcin Brocki)

Egzamin z anropologii odbędzie się 29 stycznia  2015 r. 9:30-10:30 w sali 19 (Instytut Etnologii UJ)

Zobacz również