Egzamin pisemny z przedmiotu Współczesne stosunki międzynarodowe (dr hab. T. Czekalski)

Egzamin pisemny z przedmiotu Współczesne stosunki międzynarodowe odbędzie się 6 lutego 2015r. o godz. 12:00 w sali Amfiteatralnej 

Zobacz również