Egzaminu z przedmiotu „Dzieje cywilizacji europejskiej w średniowieczu" dla I roku studiów II stopnia niestacjonarnych

I termin egzaminu z przedmiotu „Dzieje cywilizacji europejskiej w średniowieczu" dla I roku studiów II stopnia niestacjonarnych wyznaczam na 08.02.2015 r. o 19.30 w sali 108 Instytutu Historii UJ.

II termin egzaminu z tego przedmiotu wyznaczam na 15.02.2015 r. o 19.30 w Sali 108 Instytutu Historii UJ.

 

Zobacz również