Egzamin pisemny z historii starożytnej dla I roku studiów I stopnia niestacjonarnych w II terminie

Egzamin pisemny z historii starożytnej dla I roku studiów I stopnia niestacjonarnych w II terminie odbędzie się 22 lutego o godz. 9.30 w sali 210.

Zobacz również