Egzamin z przedmiotu "Historia starożytna ziem polskich"

Egzamin z przedmiotu Historia starożytna ziem polskich odbędzie się 25 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w Sali Amfiteatralnej.

Zobacz również