Egzamin z przedmiotu "Dzieje cywilizacji europejskiej w starożytności"

Egzamin z przedmiotu "Dzieje cywilizacji europejskiej w starożytnosci" odbędzie się:

wtorek 23 VI, godz. 11.30, pok. 33 (Coll. Witkowskiego, niski parter)

sobota 11 VII, godz. 10.00, pok. 33 (Coll. Witkowskiego, niski parter)

Zobacz również