Egzamin pisemny z historii starożytnej - informacje

Egzamin pisemny z historii starożytnej odbędzie się 18 czerwca o godz. 8.00 w auli i sali nr 108 w Instytucie Historii UJ. Osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do litery P proszone są o przybycie do auli. Natomiast osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery R do Ż proszone są o przybycie do sali nr 108. Wszyscy przystępujący do egzaminu proszeni są o przyniesienie dowodu tożsamości (legitymacja studencka lub dowód osobisty).

Zobacz również