Egzamin ustny z historii Polski średniowiecznej dla studentów I roku (studia niestacjonarne)

Egzamin poprawkowy z historii Polski średniowiecznej dla studentów I roku studiów niestacjonarnych, odbędzie się 5 września (sobota), godz. 9:00, gab. 217.

Zobacz również