Egzamin pisemny z historii starożytnej dla studentów studiów zaocznych

Egzamin pisemny z historii starożytnej dla studentów studiów zaocznych odbędzie się w poniedziałek 7 września o godz. 9.30, w pok. 33 (Coll. Witkowskiego, niski partr).

Zobacz również