Egzamin poprawkowy z Historii starożytnej ziem polskich

Egzamin poprawkowy z Historii starożytnej ziem polskich odbędzie się 7 września br. od godz. 11:00  w Instytucie Archeologii gabinet 107

Zobacz również