Współczesne systemy polityczne - sesja poprawkowa

Osoby, które dotychczas nie zaliczyły przedmiotu „Współczesne systemy polityczne", a chciałyby to zrobić, zapraszam do Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej (pokój 102) w poniedziałek 7 września na godzinę 11. Osoby zainteresowane przystąpieniem do zaliczenia proszę o kontakt mailowy na adres: piotr.franaszek@uj.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Franaszek

Zobacz również