Egzamin pisemny z historii starożytnej sesja poprawkowa

Egzamin pisemny z historii starożytnej odbędzie się 2 września o godz. 9.00. Wszyscy przystępujący do egzaminu proszeni są o
przyniesienie dowodu tożsamości (legitymacja studencka lub dowód osobisty).

Zobacz również