Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do uczestnictwa w seminarium magisterskim Dzieje społeczne i gospodarcze Polski i świata w XIX i XX wieku

prof. dr hab. Piotr Franaszek

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa  do uczestnictwa w moim seminarium magisterskim zatytułowanym Dzieje społeczne i gospodarcze Polski i świata w XIX i XX wieku. Proponowany tytuł seminarium jest bardzo pojemny i w efekcie w trakcie prac seminaryjnych powstają rozprawy magisterskie zarówno z historii gospodarczej (np. monografie zakładów pracy, rozwój ekonomiczny wybranych obszarów, różnorodne aspekty działalności handlowej itp.) jak i szeroko rozumianych problemów społecznych (rola kobiet w życiu społecznym i gospodarczym, działalność towarzystw gospodarczych i kulturalnych, różne aspekty z zakresu historii zdrowia i choroby, historii sportu i turystyki itp. Na seminarium powstają biografie ważnych, chociaż czasami mało znanych działaczy gospodarczych i społecznych, a nawet politycznych. Ponadto zachęcam studentów do podejmowania badań regionalnych, dzięki czemu seminarzyści mogą korzystać z materiałów źródłowych w miejscu swojego zamieszkania (jest ważny aspekt prowadzenia badać w ogóle, a nabiera szczególnego znaczenia w obecnych warunkach zagrożenia epidemiologicznego).

Dodatkowo w trakcie mojego seminarium realizowane są prace w oparciu o materiały zgromadzone w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i odnoszące się do różnorodnych aspektów działalności Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Służby Bezpieczeństwa.