Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium magisterskie: Wojna-polityka-społeczeństwo w XVIII-XX wieku

prof. dr hab. Michał Baczkowski

Seminarium magisterskie Wojna-polityka-społeczeństwo w XVIII-XX wieku podejmuje tematy związane z historią Polski i powszechną tej epoki. Celem jest opracowanie, w miarę możliwości, słabo lub w ogóle nieznanych problemów historycznych z wykorzystaniem dostępnych źródeł (polskich i zagranicznych). Analiza tego materiału (archiwalia rękopiśmienne, prasa, pamiętniki, etc.) pozwala nie tylko na bliższe zapoznanie się ze źródłami z epoki, lecz przede wszystkim na podjęcie tematyki często do dziś nieobecnej w polskiej historiografii. Magistrant może także realizować wieloaspektowe badania historii lokalnej, w tym regionu, z którego sam pochodzi.