Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Projekty badawcze

Read More o

Read More o

 

Kierownik projektu:  Dr Jarema Słowiak

Numer projektu: UMO-2018/28/T/HS3/00299  

Tytuł projektu: Delegacja polska w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie w latach 1954-1973.

Rodzaj projektu: ETIUDA 6          

Środki przyznane: 84 284 zł        

Data zawarcia: 2018-10-01          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Wiktor Węglewicz

Numer projektu: UMO-2018/28/T/HS3/00268  

Tytuł projektu: Jeńcy i internowani ukraińscy z Galicji Wschodniej w polskich obozach w latach 1918 - 1921.

Rodzaj projektu: ETIUDA 6          

Środki przyznane: 115 676 zł     

Data zawarcia: 2018-10-01          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

 

Kierownik projektu:  Dr Jakub Rogulski 

Numer projektu: 1645/MOB/V/2017/0 

Tytuł projektu: Tożsamości zbiorowe i międzynarodowe sieci powiązań w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie XI-XVIII w.         

Rodzaj projektu: MOBILNOŚĆ PLUS 5    

Środki przyznane: 108 900 zł     

Data zawarcia: 2018-01-01          

Instytucja finansująca: MNISW

Opis projektu

 

 

Kierownik projektu:  Mgr Adam Szczupak

Numer projektu: UMO-2017/24/T/HS3/00361  

Tytuł projektu: Polityka państwa polskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w latach 1918-1923

Rodzaj projektu: ETIUDA 5          

Środki przyznane: 104 842 zł     

Data zawarcia: 2017-10-02          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Krzysztof Ślusarek

Numer projektu: UMO-2016/22/M/HS3/00163

Tytuł projektu: Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym  

Rodzaj projektu: HARMONIA 8 

Środki przyznane: 452 023 zł     

Data zawarcia: 2017-04-11          

Instytucja finansująca: NCN

Strona internetowa projektu: www.miasta-galicji.pl

Informujemy, że ukazały się drukiem dwie monografie podsumowujące projekt badawczy „Na styku kultur i narodów. Galicyjskie miasta i miasteczka w józefińskim katastrze gruntowym”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (zarejestrowany pod numerem 2016/22/M/HS3/00163), realizowany w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.

At the Meeting Point of Cultures and Nations. Galician Towns and Small Towns in the Josephinian Cadastral Survey. A Collection of Studies

Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Tom VI Tom VII

 

 

Kierownik projektu:  Dr Adam Świątek

Numer projektu: 0242/NPRH4/H3A/83/2016     

Tytuł projektu: Tłumaczenie książki Adama Świątka pt. „Gente Rutheni natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji” (Kraków: Księgarnia Akademicka 2014)            

Rodzaj projektu: NPRH

Środki przyznane: 491 200 zł     

Data zawarcia: 2016-08-31          

Instytucja finansująca: MNISW

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Wiktoria Kudela-Świątek

Numer projektu: 0243/NPRH4/H3A/83/2016     

Tytuł projektu: Tłumaczenie książki Wiktorii Kudeli-Świątek pt. Miejsca (nie)pamięci. O upamiętnianiu ukraińskiego Wielkiego Głodu z lat 1932-1933, Kraków 2014 

Rodzaj projektu: NPRH

Środki przyznane: 426 400 zł     

Data zawarcia: 2016-08-31          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Jan Święch    

Numer projektu: 0248/NPRH4/H3A/83/2016     

Tytuł projektu: „Wydanie w języku angielskim książki Franciszka Wasyla pt.: „Ormianie w przedautonomicznej Galicji. Studium demograficzno-historyczne” (Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2015)”    

Rodzaj projektu: NPRH

Środki przyznane: 484 000 zł     

Data zawarcia: 2016-08-31          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr Adam Izdebski 

Numer projektu: UMO-2015/19/B/HS3/01762  

Tytuł projektu: Historia środowiskowa Krakowa

Rodzaj projektu: OPUS 10           

Środki przyznane: 198 924 zł     

Data zawarcia: 2016-07-05          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan

Numer projektu: UMO-2015/19/B/HS3/01761  

Tytuł projektu: Re-inspekcja źródeł wywołanych             

Rodzaj projektu: OPUS 10           

Środki przyznane: 228 272 zł     

Data zawarcia: 2016-06-28          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Dr Bartosz Kołoczek            

Numer projektu: UMO-2015/17/N/HS3/00014 

Tytuł projektu: Konteksty odniesień do greckiej historii w łacińskiej literaturze erudycyjnej okresu pryncypatu.

Rodzaj projektu: PRELUDIUM 9

Środki przyznane: 131 400 zł     

Data zawarcia: 2016-04-06          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Wiktor Szymborski

Numer projektu: 0676/E-338/STYP/10/2015       

Tytuł projektu: Stypendium dla wybitnego młodego naukowca.               

Środki przyznane: 194 040 zł     

Data zawarcia: 2015-11-18          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Mgr Ewa Kozaczkiewicz     

Numer projektu: UMO-2015/16/T/HS3/00195  

Tytuł projektu: Średniowieczne pieczęcie kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej.   

Rodzaj projektu: ETIUDA 3          

Środki przyznane: 91 245 zł        

Data zawarcia: 2015-10-01          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Mgr Ewa Kozaczkiewicz     

Numer projektu: UMO-2014/15/N/HS3/01372 

Tytuł projektu: Ikonografia średniowiecznych pieczęci kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej.          

Rodzaj projektu: PRELUDIUM 8

Środki przyznane: 84 100 zł        

Data zawarcia: 2015-09-03          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Katarzyna Kuras    

Numer projektu: UMO-2014/13/B/HS3/04975  

Tytuł projektu: Dwór królowej Marii Leszczyńskiej-ludzie, pieniądze i wpływy.  

Rodzaj projektu: OPUS 7             

Środki przyznane: 155 539 zł     

Data zawarcia: 2015-02-23          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Krzysztof Stopka        

Numer projektu: 3278/GG HORYZONT 2020/2015/0       

Tytuł projektu: Horizon 2020. Wyzwania społeczne.      

Rodzaj projektu: GRANTY NA GRANTY  

Środki przyznane: 30 000 zł        

Data zawarcia: 2015-01-01          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dudziński Andrzej

Numer projektu: UMO-2014/12/T/HS3/00195  

Tytuł projektu: Kartagińska obecność na Sycylii w latach 480-301 p.n.e. w świetle Biblioteki Historycznej Diodora Sycylijskiego.    

Rodzaj projektu: ETIUDA 2          

Środki przyznane: 96 564 zł        

Data zawarcia: 2014-10-01          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr Jakub Rogulski        

Numer projektu: UMO-2013/11/N/HS3/04848 

Tytuł projektu: Pamięć o dynastycznym pochodzeniu litewskich rodów książęcych: pisemne i wizualne formy jej utrwalania od XV do XVIII wieku.            

Rodzaj projektu: PRELUDIUM 6

Środki przyznane: 94 294 zł        

Data zawarcia: 2014-08-20          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Jan Bruski 

Numer projektu: 0136/NPRH3/H31/82/2014       [NPRH-3]

Tytuł projektu: Tłumaczenie na język ang. i publikacja elektronicznego wydania przekładu książki Henryka Głębockiego "Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866)”.      

Rodzaj projektu: III- MODUŁ 3.1, NPRH KONKURS 82      

Środki przyznane: 38 400 zł        

Data zawarcia: 2014-08-07          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Jan Bruski 

Numer projektu: 0143/NPRH3/H31/82/2014       [NPRH-3]

Tytuł projektu: Tłumaczenie na język ang. i publikacja elektronicznego wydania przekładu książki Jana Jacka Bruskiego "Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy Sowieckiej 1921-1926”. 

Rodzaj projektu: III- MODUŁ 3.1, NPRH KONKURS 82      

Środki przyznane: 69 600 zł        

Data zawarcia: 2014-08-07          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Anna Waśko

Numer projektu: 0150/NPRH3/H31/82/2014       NPRH-3

Tytuł projektu: Anglojęzyczne wydania książki Anny Waśko "Arystokraci ducha. Obraz społeczeństwa średniowiecznego w Revelationes św. Brygidy szwedzkiej".        

Rodzaj projektu: III- MODUŁ 3.1, NPRH KONKURS 82      

Środki przyznane: 57 500 zł        

Data zawarcia: 2014-08-04          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Wojciech Krawczuk             

Numer projektu: 0084/NPRH3/H11/82/2014       [NPRH-3]

Tytuł projektu: Metryka Koronna Władysława IV Wazy - sumaryzacja nieopracowanych ksiąg wpisów kancelarii koronnej z Archiwum Głównego Akt Dawnych  

Rodzaj projektu: III- MODUŁ 3.1, NPRH KONKURS 82      

Środki przyznane: 335 000 zł     

Data zawarcia: 2014-07-07          

Instytucja finansująca: MNISW

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Wojciech Drelicharz             

Numer projektu: 0066/NPRH3/H11/82/2014       [NPRH-3]

Tytuł projektu: Edycja krytyczna wielkich roczników kompilowanych zwanych "Annales Polonorum"

Rodzaj projektu: III- MODUŁ 3.1, NPRH KONKURS 82      

Środki przyznane: 403 075 zł     

Data zawarcia: 2014-07-07          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Wojciech Krawczuk             

Numer projektu: UMO-2013/09/B/HS3/03578  

Tytuł projektu: Metryka Koronna Władysława IV Wazy. Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633-1635, kancelaria Jakuba Zadzika.           

Rodzaj projektu: OPUS 5             

Środki przyznane: 39 000 zł        

Data zawarcia: 2014-03-11          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Michael Morys-Twarowski

Numer projektu: UMO-2013/09/N/HS3/02621 

Tytuł projektu: Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918.       

Rodzaj projektu: PRELUDIUM 5

Środki przyznane: 147 290 zł     

Data zawarcia: 2014-03-11          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  mgr Bartosz Ogórek            

Numer projektu: UMO-2012/07/N/HS3/00876 

Tytuł projektu: Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa. Historyczno-demograficzne studium związku wojny i stosunków ludnościowych.        

Rodzaj projektu: PRELUDIUM 4

Środki przyznane: 65 985 zł        

Data zawarcia: 2013-07-19          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr Stanisław Witecki           

Numer projektu: 0187/DIA/2013/42      

Tytuł projektu: Od listu pasterskiego do plebańskiego kazania - działalność Kościoła katolickiego jako kanał międzystanowego przekazu kulturowego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach stanisławowskich.      

Rodzaj projektu: DIAMENTOWY GRANT 2; KONKURS 42

Środki przyznane: 199 555 zł     

Data zawarcia: 2013-07-09          

Instytucja finansująca: MNISW

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Sławomir Sprawski

Numer projektu: UMO-2012/07/B/HS3/03455  

Tytuł projektu: Wyspy Morza Egejskiego VIII w. p.n.e. Centrum czy peryferia świata greckiego?

Rodzaj projektu: OPUS 4             

Środki przyznane: 286 650 zł     

Data zawarcia: 2013-07-08          

Instytucja finansująca: NCN

Strona projektu: http://www.historia.uj.edu.pl/nauka-i-wspolpraca/projekty-badawcze/projekty-realizowane/wyspy-morza-egejskiego

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg            

Numer projektu: 0020/NPRH2/H11/81/2013       [NPRH-2]

Tytuł projektu: Corpus academicum Cracoviense. Elektroniczna baza studentów i profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w okresie staropolskim 1364-1780.            

Rodzaj projektu: II-MODUŁ 1.1,NRPH KONKURS 81         

Środki przyznane: 2 777 567 zł  

Data zawarcia: 2013-04-05          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  mgr Andrzej Dudziński       

Numer projektu: UMO-2012/05/N/HS3/01405 

Tytuł projektu: Ewolucja form polityczno-ustrojowych na Sycylii w latach 405-304 p.n.e. między demokratyczną polis a monarchią terytorialną.

Rodzaj projektu: PRELUDIUM 3

Środki przyznane: 98 800 zł        

Data zawarcia: 2013-03-18          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Adam Perłakowski

Numer projektu: 0045/NPRH2/H11/81/2013       [NPRH-2]

Tytuł projektu: Pisma polityczne z lat 1669-1763. Publicystyka, egzorbitancje, projekty, manifesty, memoriały – edycja źródeł.

Rodzaj projektu: II - MODUŁ 1.1, NPRH KONKURS 81      

Środki przyznane: 357 703 zł     

Data zawarcia: 2013-03-07          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Jarosław Moklak        

Numer projektu: 0137/NPRH2/H12/81/2013       [NPRH-2]

Tytuł projektu: Inwentaryzacja materiałów archiwalnych dotyczących Łemków polskich w XX w. ze zbiorów Instytutu Karpackiego w Higganum, Connecticut, USA (The Lemko Association of United States and Canada) wraz z edycją źródłową wybranych materiałów.          

Rodzaj projektu: II - MODUŁ 1.2, NPRH KONKURS 81      

Środki przyznane: 200 000 zł     

Data zawarcia: 2013-03-05          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Krzysztof Ślusarek

Numer projektu: 0133/NPRH2/H12/81/2012       [NPRH-2]

Tytuł projektu: Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących gospodarki Galicji w latach 1772-1867 ze zbiorów archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy.   

Rodzaj projektu: II - MODUŁ 1.2, NPRH KONKURS 81      

Środki przyznane: 600 000 zł     

Data zawarcia: 2012-12-12          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr Adam Izdebski 

Numer projektu: UMO-2012/04/S/HS3/00226  

Tytuł projektu: Historia środowiskowa Bizancjum. Rola zmian klimatycznych, tożsamości etnicznej oraz procesów kulturowych w rozwoju relacji społeczeństwa i środowiska przyrodniczego w późnej starożytności i średniowieczu.       

Rodzaj projektu: FUGA 1             

Środki przyznane: 468 000 zł     

Data zawarcia: 2012-10-01          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Dr Marcin Jarząbek             

Numer projektu: UMO-2011/03/N/HS3/04328 

Tytuł projektu: Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w międzywojennej Polsce i Czechosłowacji. Studium porównawcze.

Rodzaj projektu: PRELUDIUM 2

Środki przyznane: 56 040 zł        

Data zawarcia: 2012-09-13          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Wojciech Krawczuk             

Numer projektu: UMO-2011/03/B/HS3/00769  

Tytuł projektu: Samuel Puendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentariorum libri septem, Norimbergae 1696 (tłumaczenie).          

Rodzaj projektu: OPUS 2             

Środki przyznane: 23 400 zł        

Data zawarcia: 2012-09-03          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Marek Ferenc        

Numer projektu: UMO-2011/03/B/HS3/00758  

Tytuł projektu: Stanisław Sarnicki "Księgi hetmańskie" - edycja krytyczna.           

Rodzaj projektu: OPUS 2             

Środki przyznane: 57 844 zł        

Data zawarcia: 2012-09-03          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Krzysztof Ślusarek

Numer projektu: UMO-2011/03/B/HS3/00754  

Tytuł projektu: Dwór, wieś i plebania w przestrzeni społecznej zachodniej Małopolski w latach 1772-1815.          

Rodzaj projektu: OPUS 2             

Środki przyznane: 138 440 zł     

Data zawarcia: 2012-09-03          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Andrzej Banach          

Numer projektu: 0237/FNITP/H32/80/2011         [NPRH]

Tytuł projektu: Wprowadzenie elektronicznego wydania czasopisma "Historyka. Studia Metodologiczne" w innych wersjach językowych.  

Rodzaj projektu: I - MODUŁ 3.2, NRPH KONKURS 80       

Środki przyznane: 56 400 zł        

Data zawarcia: 2012-01-11          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Andrzej Nowak           

Numer projektu: kwi-11              

Tytuł projektu: Historia i pamięci imperiów w Europie Wschodniej: studia porównawcze.           

Rodzaj projektu: MISTRZ             

Środki przyznane: 81 000 zł        

Data zawarcia: 2012-01-01          

Instytucja finansująca: FNP

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Adam Perłakowski

Numer projektu: 0949/B/H03/2011/40 

Tytuł projektu: Aleksander Józef Sułkowski - biografia polityczna (do 1738 roku).             

Rodzaj projektu: HABILITACYJNY 40       

Środki przyznane: 48 727 zł        

Data zawarcia: 2011-06-13          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski    

Numer projektu: 0948/B/H03/2011/40 

Tytuł projektu: Ojcostwo w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Studium z dziejów rodziny galicyjskiej.   

Rodzaj projektu: PROMOTORSKI 40       

Środki przyznane: 27 560 zł        

Data zawarcia: 2011-05-04          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski          

Numer projektu: 0957/B/H03/2011/40 

Tytuł projektu: Między poetyką a teorią historiografii. Teoretyczna refleksja o historii Haydena White'a,              

Rodzaj projektu: PROMOTORSKI 40       

Środki przyznane: 44 850 zł        

Data zawarcia: 2011-05-04          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Adam Perłakowski

Numer projektu: 0438/B/H03/2010/39 

Tytuł projektu: Listy Michała Fryderyka Czartoryskiego, podkanclerzego litewskiego z lat 1724 - 1752.

Rodzaj projektu: MNISW            

Środki przyznane: 107 667 zł     

Data zawarcia: 2010-09-18          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Konrad Wnęk         

Numer projektu: 0516/B/H03/2010/39 

Tytuł projektu: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie i jego wirtualna rekonstrukcja przy pomocy systemu GIS.       

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 39             

Środki przyznane: 71 500 zł        

Data zawarcia: 2010-09-17          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Krzysztof Stopka        

Numer projektu: 0811/B/H03/2010/38 

Tytuł projektu: Edycja i opracowanie źródeł do dziejów Bursy Starnigielskiej Uniwersytetu Krakowskiergo w XVII i XVIII w.          

Rodzaj projektu: PROMOTORSKI 38       

Środki przyznane: 41 625 zł        

Data zawarcia: 2010-05-31          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Stanisław Sroka          

Numer projektu: 1901/B/H03/2010/38 

Tytuł projektu: Dokumenty polskie w archiwach dawnego Królestwa Węgier, t. V (1521-1548)   

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 38

Środki przyznane: 40 000 zł        

Data zawarcia: 2010-03-25          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska 

Numer projektu: 2521/B/H03/2008/35 

Tytuł projektu: Tabu obyczajowe w Polsce i Czechosłowacji (1956-1980). Studium porównawcze.

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 35

Środki przyznane: 60 845 zł        

Data zawarcia: 2008-10-09          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Jakub Basista                          

Tytuł projektu: CLIOHWORLD Akademicka Sieć współpracy w ramach programu Erasmus            

Data zawarcia: 2008-10-01          

Instytucja finansująca: KE

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Adam Perłakowski

Numer projektu: FNP NR 09/08 Stypendium      

Tytuł projektu: Umowa grantowa dla stypendysty          

Środki przyznane: 40 000 zł        

Data zawarcia: 2008-07-10          

Instytucja finansująca: FNP

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Stanisław Sroka          

Numer projektu: 1117/B/H032008/34   

Tytuł projektu: Krakowska Rada Miejska w Średniowieczu          

Rodzaj projektu: PROMOTORSKI 34       

Środki przyznane: 32 500 zł        

Data zawarcia: 2008-05-16          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Andrzej Chwalba        

Numer projektu: 1743/B/H03/2008/34 

Tytuł projektu: Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian      

Rodzaj projektu: PROMOTORSKI 34       

Środki przyznane: 35 001 zł        

Data zawarcia: 2008-04-30          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Czesław Brzoza           

Numer projektu: 1461/B/H03/2007/33 

Tytuł projektu: Przygotowania do wydania materiałów źródłowych: 1. Komunikaty Naczelnego Wodza/Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 33

Środki przyznane: 34 875 zł        

Data zawarcia: 2007-11-26          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr Dobrochna Kałwa           

Numer projektu: 2890/B/H03/2007/33 

Tytuł projektu: Pamięć krakowian o PRL. Zastosowanie w badaniach metodologii oral history - teoria, metodologia, studium przypadku        

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 33

Środki przyznane: 52 213 zł        

Data zawarcia: 2007-10-11          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Marek Kowalski     

Numer projektu: 3709/H03/2007/32      

Tytuł projektu: Supliki i bulle papieskie z lat 1431-1458  

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 32             

Środki przyznane: 41 250 zł        

Data zawarcia: 2007-04-17          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Andrzej Sowa

Numer projektu: 0615/H03/2007/32      

Tytuł projektu: Przygotowanie rozprawy doktorskiej "Maurycy Zdzisław Jaroszyński (1890-1974) - działacz samorządowy, polityk i naukowiec"       

Rodzaj projektu: PROMOTORSKI 32       

Środki przyznane: 10 750 zł        

Data zawarcia: 2007-04-17          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Wojciech Krawczuk             

Numer projektu: 1536/H03/2007/32      

Tytuł projektu: Sumariusz Metryki Koronnej, Sumaryzacja księgi wpisów podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego MK 135 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1588-1590   

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 32             

Środki przyznane: 20 000 zł        

Data zawarcia: 2007-04-13          

Instytucja finansująca: NCN

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Zajchowska Anna 

Numer projektu: 2456/H03/2006/31      

Tytuł projektu: Między uniwersytetem a zakonem - rękopiśmienna spuścizna filozoficzno-teologiczna i źródła do biografii dominikanina Jana z Ząbkowic

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 31

Środki przyznane: 55 834 zł        

Data zawarcia: 2006-10-10          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Jan Rydel  

Numer projektu: 2621/H03/2006/31      

Tytuł projektu: Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. 1949-2005              

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 31

Środki przyznane: 82 000 zł        

Data zawarcia: 2006-10-09          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan

Numer projektu: 0268/H03/2006/31      

Tytuł projektu: Narodowe podziemie zbrojne na Białostocczyźnie, 1942-1957. Dyskursy pamięci.

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 31

Środki przyznane: 40 000 zł        

Data zawarcia: 2006-10-06          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Janusz Pezda          

Numer projektu: 0274/H03/2006/31      

Tytuł projektu: Historia Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1893

Rodzaj projektu: HABILITACYJNY 31       

Środki przyznane: 83 971 zł        

Data zawarcia: 2006-09-25          

Instytucja finansująca: MNISW

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Mariusz Markiewicz  

Numer projektu: 1167/H03/2006/30      

Tytuł projektu: Publicystyka polityczna czasów saskich (1697-1763) - informator              

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 30

Środki przyznane: 292 900 zł     

Data zawarcia: 2006-06-07          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz  

Numer projektu: 0157/H01/2005/29      

Tytuł projektu: Odrodzenie narodowe w Istrii w latach 1860-1907            

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 29             

Środki przyznane: 109 871 zł     

Data zawarcia: 2005-10-31          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska 

Numer projektu: 6164   Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska                           

Środki przyznane: 1 600 zł          

Data zawarcia: 2005-06-01          

Instytucja finansująca: KE

 

Kierownik projektu:  Dr hab. Henryk Głębocki   

Numer projektu: 0162/H01/2005/28      

Tytuł projektu: Policja polityczna w Krakowie wobec opozycji i środowisk niezależnych od władz PRL, w latach 1975 - 1990.    

Rodzaj projektu: BADAWCZY WŁASNY 28             

Środki przyznane: 50 000 zł        

Data zawarcia: 2005-05-25          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski    

Numer projektu: 0150/H01/2005/28      

Tytuł projektu: Jules Michelet i źródła historyczne.         

Rodzaj projektu: PROMOTORSKI 28       

Środki przyznane: 38 225 zł        

Data zawarcia: 2005-04-29          

Instytucja finansująca: NCN

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Piotr Franaszek           

Numer projektu: 158/E-338/6.PRUE/DIE295/2005-2008                

Tytuł projektu: Łącząc europejskie doświadczenie: lekcje historii pan-europejskiego rozwoju (Unifying the european experience: historical lessons of pan-european development). 

Rodzaj projektu: Projekt międzynarodowy współfinansowany   

Środki przyznane: 100 000 zł     

Data zawarcia: 2005-03-01          

Instytucja finansująca: MNISW

Opis projektu

 

Kierownik projektu:  Prof. dr hab. Piotr Franaszek           

Numer projektu: MRTN-CT-2004-512439

Tytuł projektu: Łącząc europejskie doświadczenie: lekcje historii pan-europejskiego rozwoju

Środki przyznane: 175 000 zł

Data zawarcia: 2004-11-01          

Instytucja finansująca: KE