Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Seminaria dyskusyjne

Otwarte Seminarium Historii Społeczno- Kulturowej

Otwarte Seminarium Historii Społeczno- Kulturowej powstało w 2013 roku jako forum dyskusji nad projektami badawczymi z zakresu historii społeczno- kulturowej XIX i XX wieku. Dzisiaj to miejsce comiesięcznych interdyscyplinarnych spotkań z badaczami reprezentującymi różne dyscypliny humanistyczne (w tym oczywiście historii) oraz nauki społeczne, których łączy zainteresowanie przeszłością w jej społeczno - kulturowym wymiarze.
Read More o Otwarte Seminarium Historii Społeczno- Kulturowej

Seminarium dziewiętnastowieczne

Celem seminarium jest integracja środowiska badaczy, studentów i pasjonatów historii XIX wieku. W ramach seminarium przewidziano cykliczne spotkania ze specjalistami zajmującymi się różnymi aspektami badanego okresu, nie tylko historyków, ale także ekspertów z innych dziedzin.
Read More o Seminarium dziewiętnastowieczne

Otwarte Seminarium Nowożytnicze

Seminarium zostało zorganizowane jako forum przedstawiania wyników badań i dyskusji naukowych dotyczących czasów nowożytnych, w tym wymiany myśli oraz poglądów.
Read More o Otwarte Seminarium Nowożytnicze

Seminarium polsko-francuskie

Polsko-francuskie seminarium dyskusyjne ma w zamierzeniu umożliwić nawiązanie kontaktu przez młodych badaczy z Krakowa (przede wszystkim doktorantów i młodych doktorów) z zapraszanymi Gośćmi – uznanymi specjalistami w zakresie problematyki historii Francji i stosunków polsko-francuskich, zarówno z Polski, jak z Francji. Seminarium polsko-francuskie współorganizowana jest przez Instytut Historii UJ oraz Instytut Francuski w Krakowie
Read More o Seminarium polsko-francuskie