Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Pracownia Historii Polski Najnowszej

Kontakt

Adres

31-007 Kraków

ul. Gołebia 13, p. 206

Telefon

12 6631256; 12 6631257; 12 6631258

Kierownik

dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ

Pracownicy

Doktoranci

mgr Damian Małecki

mgr Krzysztof Pięciak

mgr Justyna Rolińska 

mgr Marcin Sanak

Charakterystyka

Pracownia prowadzi i integruje interdyscyplinarne badania nad najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1918-1989, w tym między innymi nad dziejami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi Drugiej Rzeczypospolitej oraz Polski „ludowej" oraz losami polskiego państwa i społeczeństwa pod okupacją niemiecką i sowiecką w okresie II wojny światowej.

 

Dr hab. Zdzisław Zblewski, prof. UJ - najnowsza historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów polskiej konspiracji niepodległościowej po II wojnie światowej

Dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ – historia Polski XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem biografistyki oraz dziejów społecznych, politycznych i administracji do 1945 r.

Dr Paweł Sękowski - historia społeczna i polityczna Polski i Francji w XX w.; historia i socjologia imigracji; historia uchodźców.

Dr Alicja Jarkowska -  historia Polski w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem: historii Żydów, relacji polsko-żydowskich,  Zagłady Żydów, przestępczości pospolitej i kolaboracji.

Dr Dawid Golik - wojna i okupacja na terenie Polski w latach 1939–1945; funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego i działalność partyzancka Armii Krajowej; niemiecki aparat okupacyjny na okupowanych ziemiach polskich; polskie podziemie niepodległościowe i jego aktywność w latach 1944–1963.