Ceremonia promocji magisterskich według formuł średniowiecznych

Dnia 23 listopada 2012 roku w Instytucie Historii miała miejsce pierwsza od wieków ceremonia promocji magisterskich według formuł zachowanych w jednym z najstarszych rękopisów uniwersyteckich, pamiętającym czasy króla fundatora – Władysława Jagiełły.

Przewodniczył jej prodziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Stanisław Sroka, a asystowali mu: dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Sławomir Sprawski, oraz dwaj jego zastępcy – dr hab. Piotr Wróbel i dr hab. Stanisław Pijaj. Uroczystość odbyła się w Sali ks. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego.

Scenariusz uroczystości opracował dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ, dyrektor Muzeum UJ – Collegium Maius na podstawie tekstów opublikowanych w języku łacińskim przez dr Marię Kowalczyk w książce "Najstarsze krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV wieku".

Po rekomendacji, czyli pochwale magistrantów, nastąpiła właściwa promocja. Promujący (w tym wypadku prodziekan) po wypowiedzeniu formuły: „Confero ergo tibi insignia ad hunc gradum magistralem spectantia" – „Wręczam Ci symbole przynależne do magisterskiej godności" – nakładał promowanym biret – na znak godności magisterskiej, która zobowiązuje do solidności i dobrych obyczajów, następnie wręczał księgę zamkniętą, symbolizującą konieczność zapamiętania wiedzy nabytej podczas studiów, wreszcie księgę otwartą, symbolizującą konieczność sprawdzania informacji w rzetelnych książkach i nie pokładania zbytniej ufności we własną pamięć.

Po dokonaniu promocji, jeden z magistrów, Przemysław Szlosek – którego determinacja doprowadziła do odnowienia tej starej tradycji – podziękował promotorom, profesorom i innym osobom okazującym pomoc podczas studiów. Ceremonię zakończyło wspólne odśpiewanie pieśni "Gaudeamus igitur".

opis sporządził dr hab. Krzysztof Stopka, prof. UJ