Promocja książki "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów"

18 grudnia 2012 r. w Librarii Collegium Maius UJ odbyła się zorganizowana przez Instytut Historii UJ i Wydawnictwo Avalon promocja książki "Polska i jej sąsiedzi za Jagiellonów", której autorem jest prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski, długoletni kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Powszechnej w Instytucie Historii UJ. Książka ukazała się jako kolejny tom w serii „Mistrzowie Historiografii" Wydawnictwa Avalon. W spotkaniu wziął udział Autor dzieła, odbyła się także dyskusja nad książką z udziałem profesorów: Macieja Salamona (UJ), Antoniego Barciaka (UŚ) oraz Wojciecha Iwańczaka (UJK).