Antyk to jej druga ojczyzna. Księga dedykowana prof. Marii Dzielskiej

W czwartek 27 listopada 2014 roku w Librarii Collegium Maius odbyło się spotkanie przyjaciół, kolegów, współpracowników i uczniów prof. Marii Dzielskiej, którzy pragnąc podziękować za jej zaangażowanie, pracę, pomoc i codzienną życzliwość wręczyli wybitnej uczonej księgę Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues. Bogate w treści dzieło, zawierające zbiór studiów dedykowanych, przygotowało aż 39 autorów.

Gości przywitał prowadzący uroczystość dyrektor Instytutu Historii UJ dr hab. Sławomir Sprawski. który jako pierwszy złożył życzenia jubilatce. Za wkład, który prof. Maria Dzielska wniosła do uniwersytetu podziękował także prorektor UJ ds. dydaktyki prof. Andrzej Mania. Następnie adres gratulacyjny od kolegium rektorskiego i całej społeczności akademickiej Wydziału Historycznego odczytał prof. Jan Święch, dziekan wydziału. Laudację na cześć wybitnej uczonej wygłosił prof. Maciej Salamon, kierownik Zakładu Historii Bizancjum UJ. Podkreślił w niej ogromny dorobek naukowy prof. Dzielskiej. Przypomniał, że antyk, kultura starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu to druga ojczyzna jubilatki, której od lat poświęca swoją pracę i niepospolite zdolności jako uczona i wychowawca licznego grona polskich humanistów. - Jak sama pisze, zapomina się dzisiaj często o tradycji antyku w atmosferze kultu osiągnięć technologicznych - mówił prof. Salamon.

Dziękując uczestnikom za przybycie, prof. Maria Dzielska wspominała swoją drogę naukową i wyraziła wdzięczność swoim przyjaciołom i dawnym współpracownikom. Zwróciła również uwagę, że Uniwersytet Jagielloński z racji swej wielowiekowej tradycji kultywowania wiedzy i prawdy jest predestynowany do obowiązku troski o dobro najwyższe, jakim jest jakość kształcenia następnych pokoleń Polaków.

- Z przerażeniem zauważam, że uczelnie zamieniają się w przedsiębiorstwa. Chciałabym żeby uniwersytet trwał w swoich antycznych i średniowiecznych kształtach. By ludzie szukali prawdy lub przynajmniej prawdopodobieństwa w swoich dziedzinach, a nie zysku i szybkiej kariery - powiedziała.

Po oficjalnej części uroczystości tłumnie przybyli goście złożyli prof. Marii Dzielskiej gratulacje i życzenia.Zobacz fotoreportaż >>

Data opublikowania: 28.11.2014
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli