Prof. Stanisław Sroka odznaczony węgierskim orderem

 

Profesor Stanisław Sroka został odznaczony przez prezydenta Węgier Jánosa Ádera Krzyżem Oficerskim Orderu Węgierskiego. Prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego został uhonorowany za działalność naukową dotyczącą historii Węgier w średniowieczu oraz za wybitne zasługi w pielęgnowaniu i umacnianiu kontaktów polsko-węgierskich.

Order został przyznany 3 października 2014 r., natomiast uroczystość wręczenia odbyła się 21 stycznia w siedzibie Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie. W salach nowej siedziby przedstawicielstwa dyplomatycznego Węgier zgromadzili się przedstawiciele władz województwa, miasta, Uniwersytetu Jagiellońskiego, korpusu dyplomatycznego. Obecny był także kardynał Stanisław Dziwisz oraz sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy Wyrozumski.

Konsul Węgier prof. Adrienne Körmendy wręczając odznaczenie przypomniała, że prof. Stanisław Sroka jest kontynuatorem wielkich krakowskich historyków, mających szczególne zasługi w badaniu dziejów Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem historii Węgier w wiekach średnich - prof. Jana Dąbrowskiego i prof. Jerzego Wyrozumskiego.

Prof. Sroka pod wpływem wielkiego autorytetu naukowego i osobowości prof. Wyrozumskiego już w latach swoich studiów uniwersyteckich z wielkim zainteresowaniem zwrócił swoją uwagę na historię Doliny Karpackiej i tam powstałego w końcu X wieku państwa węgierskiego. Szczególnie interesowały go wielostronne aspekty kontaktów polsko-węgierskich w wiekach średnich. To zagadnienie stanowiło podstawę jego pracy doktorskiej i habilitacyjnej oraz wielu publikacji naukowych. Prof. Sroka jest nie tylko wybitnym badaczem, ale także zasłużył się jako propagator kultury, który niestrudzenie popularyzuje wśród Polaków wiedzę o dziedzictwie kulturalnym średniowiecznych Węgier. Konsekwentnie przekazuje swoją wiedzę oraz zafascynowanie dziejami Węgier następnym pokoleniom studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - powiedziała konsul.

Dziękując za przyznanie mu wysokiego odznaczenia, prof. Sroka przypomniał o początkach swojej fascynacji Węgrami. Szczególne słowa wdzięczności skierował do swojego mistrza - prof. Jerzego Wyrozumskiego, który ukierunkował jego zainteresowania oraz wspierał go w początkach kariery naukowej.

Wieczór zakończył koncert, podczas którego wykonane zostały węgierskie, ukraińskie oraz polskie kolędy.

 

Zobacz cały fotoreportaż:

http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto/-/journal_content/56_INSTANCE_iSE9/10172/77575929