8-9 XII 2016 r. Konferencja naukowa „Europa Centralis – losy regionu na przestrzeni dziejów”

    W 2016 roku przypada 100 rocznica urodzin Wacława Felczaka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitnego znawcy dziejów Europy Środkowej, w szczególności historii Węgier. W tym samym roku przypadają także rocznice wydarzeń, które wpłynęły na losy regionu będącego w centrum zainteresowań profesora Wacława Felczaka – Europy Środkowej. W październiku przypada 60 rocznica powstania 1956 roku, które było ważnym momentem w dziejach Węgier i stało się okazją do zademonstrowania polsko-węgierskiej solidarności, a w lutym 25 rocznica powołania Grupy Wyszehradzkiej, zrzeszającej cztery państwa środkowoeuropejskie.

Wszystkie te rocznice są doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat Europy Środkowej, jej losów w przeszłości bliższej i dalszej, a w szczególności dziejów Polski i Węgier.

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Konsulat Generalny Węgier w Krakowie i Węgierski Instytut Kultury w Warszawie zapraszają na konferencję naukową „Europa Centralis – losy regionu na przestrzeni dziejów”, poświęconą pamięci prof. dr hab. Wacława Felczaka. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2016 r. w Collegium Maius. Konferencja została objętą Honorowym Patronatem Premiera Węgier Viktora Orbána i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka

 

Program konferencji
Data opublikowania: 30.11.2016
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również