16 I 2018 Seminarium polsko-francuskie

 

16 stycznia 2018 r. (wtorek), godz. 16.45

 Instytut Historii UJ, ul. Gołębia 13, sala nr 17 (parter)

 

Dr hab. Jerzy Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski)

 

Z dziejów Wielkiej Emigracji :

 Zakład (Le dépôt) dla  emigrantów polskich w Châteauroux (1832- 1833)

 

Jerzy Kuzicki  zaprasza na spotkanie z dziejami polskich emigrantów we Francji.                

W Châteauroux mieścił się zakład (dépôt) dla emigrantów-cywilów. Każdy  z zakładów miał wewnętrzną organizację. Ogół emigrantów wyłaniał w drodze równych, bezpośrednich i powszechnych wyborów władze samorządowe: „Radę Polaków” lub „Radę wojskową”.

Wiosną 1833 władze przystąpiły do likwidacji zakładów przenosząc Polaków do blisko 100 miejscowości prowincjonalnych, gdzie utworzono niewielkie kolonie liczące najwyżej kilkadziesiąt osób; emigranci wierzyli, że ich problemy są tylko przejściowe i że wkrótce znów wrócą by walczyć o wolną Polskę.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz również