Kraków mniej znany


 

 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają na trzeci wykład projektu „Kraków mniej znany" dedykowany uczestnikom niewidomym i słabowidzącym, przybliżający dzieje Krakowa w miejscach często pomijanych, ale wyjątkowo ważnych.

 

 

Spotkanie V

baner

 

TERMIN

13 grudnia 2018r.  o godz. 10.00

 

 

TEMAT

Historia medycyny na przestrzeni wieków

Bonifratrzy a medycyna na przestrzeni dziejów

- Marek Bebak (Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie)

 

Wprowadzenie do historii medycyny od średniowiecza do epoki nowożytnej

- Wiktor Szymborski (Instytut Historii UJ)

 

MIEJSCE

Klasztor OO. Bonifratrów ul. Krakowska 48

 

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli:

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli poznać dzieje dawnej medycyny, wynalazków, które zrewolucjonizowały leczenie, a także zapoznać się z dawnymi instrumentami medycznymi z bogatej kolekcji Zakonu Bonifratrów.

Informacje i zapisy: Anna Szczęsny

Email: pozastereotypy@cmjordan.krakow.pl

 

 

Spotkanie IV

TERMIN

8 listopada 2018 r„ godz. 10.00 

 

TEMAT

Dzieje Placu Inwalidów od czasu II wojny światowej do 1956 r.

Plac Inwalidów we władaniu Urzędu Bezpieczeństwa - Wiktor Szymborski (Instytut Historii UJ)

Niemieckie schrony przeciwlotnicze w Krakowie - Tomasz Mierzwa (Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin").

 

MIEJSCE

Dom Profesorów UJ, Plac Inwalidów 4

 

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli:

zwiedzić schron przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej, poznać jego strukturę, etapy budowy, założenia obrony przeciwlotniczej

poznać miejsce wykorzystywane jako areszt przez Urząd Bezpieczeństwa w latach 1945-1956

Zapisy i dodatkowe informacje: Anna Szczęsny

Email: pozastereotypy@cmjordan.krakow.pl

Spotkanie III

TERMIN

27 czerwca o godz. 10.00

 

TEMAT

20. Pułk Piechoty  Ziemi Krakowskiej.

Wprowadzenie do dziejów umocnień z czasów II wojny światowej

- Wiktor Szymborski (Instytut Historii UJ).

Historia Pułku wraz z prezentacją replik umundurowania i uzbrojenia

- Krzysztof Pięciak,

 

współorganizator Muzeum 20. Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej.

 

MIEJSCE

ul. Lucjana Rydla 54, budynek nr 2

 

Podczas poznawania Muzeum uczestnicy będą mogli bliżej poznać historię Wojska Polskiego z okresu

międzywojennego, a także obejrzeć oryginały oraz repliki umundurowania i uzbrojenia z lat 1939-1945.

 

INFORMACJE: 660 172 914

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

12 430 00 15 | sekretariat@cmjordan.krakow.pl

www.cmjordan.krakow.pl

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Spotkanie II

TERMIN

21 maja  godz. 11.00

 

TEMAT

„Dzieje fortu Luneta Warszawska”.

 

Wprowadzenie do historii fortu i dziejów więziennictwa

-dr Wiktor Szymborski (Instytut Historii UJ).

Historię i architekturę fortu przybliży znawca tej tematyki

-Piotr Knez (URBA Architects).

 

Liczba miejsc ograniczona.

Informacje: 660 172 914

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

12 430 00 15 | sekretariat@cmjordan.krakow.pl

www.cmjordan.krakow.pl

 

 

Spotkanie I

10 kwietnia 2018 miał miejsce pierwszy wykład dla osób niewidomych i słabowidzących, który zainaugurował cykl spotkań zatytułowanych: Kraków mniej znany, są one realizowane dzięki współpracy Instytutu Historii UJ z Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie.

Spotkania te mają na celu przybliżenie wyjątkowych zabytków związanych z dziejami Krakowa i historią kultury Polski, ukazanie przeszłości w formie "dotykowej", połączonej z objaśnieniem wygłoszonym przez znawców poszczególnych tematów. Spotkania każdorazowo odbywać się będą w innych miejscach na mapie Krakowa. Pierwsze spotkanie odbyło się w klasztorze oo. Karmelitów na Piasku, dotyczyło dziejów starodruków. Inauguracyjny wykład pt. Podróż w świat dawnych ksiąg i rękopisów wygłosił dr Szymon Sułecki. W czasie spotkania uczestnicy mogli nie tylko poznać technikę powstawania dawnych ksiąg, ale i poczuć oddech historii poznając dawne druki i ich oprawy.

Kolejny wykład odbędzie się 21 maja na terenie Lunety Warszawskiej w Krakowie. Ten unikalny XIX wieczny fort Twierdzy Kraków kryje w sobie niezwykle ciekawe karty z historii najnowszej.

Zobacz również