14 VI 2018r. Seminarium Średniowieczne

Seminarium Średniowieczne plakat
 

 

Spotkanie VII:

14 czerwca 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Konrad Szymański (Instytut Historii UWr) wygłosi referat:

Konstantyn Wielki walczący ze smokiem, czyli początki kreowania się wizji monarchy chrześcijańskiego

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

Data opublikowania: 06.06.2018
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również