25-26 X 2018r. Konferencja naukowa OBLICZA NIEPODLEGŁEJ PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO


 

Program konferencji

 

 

25-26 X 2018r. Konferencja naukowa OBLICZA NIEPODLEGŁEJ PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej

 

Program:

 

25 października 2018 r.

 

Aula Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15

 

9:00-9:30 – otwarcie konferencji

prof. dr hab. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa

prof. dr hab. Jan Ostrowski, Prezes Polska Akademia Umiejętności

 

9:30-9:55 – prof. dr hab. Czesław Brzoza (UJ), Ku Niepodległej

 

9:55-10:20 – prof. dr hab. Mariusz Wołos (UP Kraków, IH PAN), Dyplomaci Drugiej Rzeczypospolitej. Portret zbiorowy

10:20-10:45 – prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN), Percepcja zagrożeń zewnętrznych w świadomości elit politycznych Drugiej Rzeczypospolitej

10:45-11:10 – prof. dr hab. Wojciech Morawski (SGH), 100 lat polskiej polityki gospodarczej. Między ciągłością a pokusą drogi na skróty

 

11:10-12:00 – przerwa kawowa

 

Aula ks. prof. Józefa Tischnera, Collegium Witkowskiego, ul. Gołębia 13

 

12:00-12:25 – dr hab. Arkadiusz Adamczyk, prof. UJK, Mozaika polityczna w dobie niepodległości Polski

12:25-12:50dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS, Wielka polityka na prowincji: rzecz o systemie sprawowania władzy w latach 1918-1939

12:50-13:15 – dr hab. Marek Mączyński (UJ), Ustrój samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Odzyskanej

 

13.15-14.15 – przerwa obiadowa

 

14:15-14:40 – dr hab. Janusz Mierzwa (UJ), Unifikacja, modernizacja, opresja. Przemiany aparatu administracyjnego Drugiej Rzeczypospolitej

14:40-15:05 – dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS, Policja w Drugiej Rzeczypospolitej. Od wzorca samorządowego do modelu państwowego

15:05-15:30 – dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr, Stan zagrożenia. Problem bezpieczeństwa wewnętrznego Drugiej Rzeczypospolitej

 

15:30-15:50 przerwa kawowa

 

15:50-16:15 – dr hab. Przemysław Olstowski, prof. IH PAN, Separatyzm, dzielnicowość i unifikacja w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Problemy integracji państwa i społeczeństwa po odzyskaniu niepodległości

16:15-16:40 – dr hab. Lech Krzyżanowski (UŚ), Wymiar sprawiedliwości w Drugiej Rzeczypospolitej (1917-1939). Założenia organizacyjne, budowa struktur, funkcjonowanie

16:40-17:05 – dr hab. Andrzej Wojtaszak, prof. USz, Polityka personalna w WP w latach 1918-1939

 

17:05-18:15 dyskusja

 

 

 

 

26 października 2018 r.

 

Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17

 

9:00-9:25 – prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN), Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej - między tradycją a nowoczesnością

 

9:25-9:50 – prof. dr hab. Tadeusz Stegner (UG), Polska 1918-1939. Rzeczpospolita wielu wyznań i religii

9:50-10:15 – dr hab. Paweł Grata, prof. UR, Polityka społeczna - budowa i ewolucja systemu

10:15-10:40 – dr hab. Grzegorz Zackiewicz (UwB), Ruch związkowy w Polsce 1918-1939

 

10:40-11:00 przerwa kawowa

 

11:00-11:25 – dr hab. Joanna Dufrat (UWr), W okresie powolnej modernizacji. Kobiety w Drugiej Rzeczypospolitej - próba bilansu

11:25-11:50 – dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. IH PAN, Ewolucja czy rewolucja - przemiany rodziny na ziemiach polskich w I połowie XX wieku

11:50-12:15 – dr hab. Mateusz Rodak (IH PAN), Ubóstwo, bieda, nędza.... Obszary społecznego wykluczenia w Drugiej Rzeczypospolitej

 

12:15-13:15 przerwa obiadowa

 

13:15-13:40 – dr hab. Andrzej Szczerski (UJ), Modernizm i państwo. Sztuka i architektura dla Drugiej Rzeczypospolitej

13:40-14:05 – prof. dr hab. Hanna Wójcik-Łagan (UJK), Edukacyjne dążenia modernizacyjne i ich efekty w Drugiej Rzeczypospolitej na przykładzie historii szkolnej. „Filozofia zmian"

14:05-14:30 – prof. dr hab. Piotr Hübner (em. UMK), Życie naukowe Drugiej Rzeczypospolitej - rozbudowa nauki akademickiej w warunkach narastającego etatyzmu

 

14:30-16:00 dyskusja

 

16:00 – zakończenie konferencji

 

 

Data opublikowania: 05.09.2018
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również