27-29 IX 2018r. Konferencja Wojna od kuchni - kultura kulinarna, aprowizacja i używki w dziejach wojska i wojen


 

Serdecznie zapraszamy na konferencję Wojna od kuchni - kultura kulinarna, aprowizacja i używki w dziejach wojska i wojen, która odbędzie się w dniach 27-29 września b.r. na Zamku w Niepołomicach koło Krakowa. Jest to już VII edycja tej dorocznej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, poświęconej nietradycyjnym perspektywom historii wojskowości, która będzie mieć miejsce w ramach „Pól Chwały” – dorocznego zlotu sympatyków historii wojskowości, w tym grup rekonstrukcyjnych. Jej organizatorami są: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz fundacja „Pola Chwały”.

 

 

Program konferencji

Wojna od kuchni - kultura kulinarna, aprowizacja i używki w dziejach wojska i wojen

Sala konferencyjna, Zamek Królewski w Niepołomicach, 27-29 września 2018 r.

Program konferencji

 

 

 

 

Czwartek, 27 września

 

15.00-15.15 Otwarcie konferencji

 

15.15-17.00 Panel I: Rzym i Bizancjum

Agnieszka Tomas (UW), Co dziś na obiad? Aprowizacja i dieta rzymskich żołnierzy z perspektywy źródeł archeologicznych.

Maciej Musiał (UJ), Aprowizacja wojsk rzymskich w trakcie kampanii wojennych przeciwko Iranowi Partów i Sasanidów.

Stanisław Turlej (UJ), Quaestura Exercitus – problemy z zaopatrzeniem wojska? Przyczyny reorganizacji administracji prowincjonalnej w Scytii i Mezji II w 536 r.

 

17.15-19.00 Panel II: Kultura kulinarna a wojna

Andrzej Niewiński (KULJPII), Głód ma większą moc niszczycielską niż miecz. Przygotowania wojenne w Le Livre de fais d’armes et de chevalerie Christine de Pisan.

Rafał Hryszko (UJ), Słodka wojna, czyli jak wyprawy wojenne Alfonsa V Wspaniałomyślnego wpłynęły na zmianę zwyczajów żywieniowych w Italii w 1 połowie XV w.

Maciej Badowicz (UG), Organizacja zapasów alkoholu w taborze wojsk krzyżackich na przełomie XIV i XV wieku.

 

 

Piątek, 28 września

 

9.30-11.15 Panel III: Wyżywienie i zaopatrzenie

Arkadiusz Bożejewicz (UMK), Wojna nie zawsze żywi się sama. O wyżywieniu armii szwedzkiej w pierwszej połowie XVII wieku.

Jan Szkudliński (Muzeum Miasta Gdyni), Zaopatrzenie armii a sztuka operacyjna w wojnie secesyjnej.

Arkadiusz Więch (UJ), „…osoby żywiące się w restauracjach mąki nie potrzebują…” O pożywieniu mieszkańców miasteczek galicyjskich w okresie Wielkiej Wojny.

 

11.30-13.15 Panel IV: II wojna światowa

Piotr Stanek (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych), Wyżywienie jeńców wojennych w latach II wojny światowej w obozach Wehrmachtu.

Justyna Dudek (IPN Lublin), Aprowizacja mieszkańców Lubelszczyzny w latach 1944-1945.

Judyta Rebizant (URz) Aprowizacja wojskowa w powiecie lubaczowskim w latach 1944-1945.

 

14.30-16.15 Panel V: Używki

Łukasz Kamieński (UJ), Rozwiewając tabu. Armie na narkotykowym dopingu.

Piotr Derengowski (UG), Funkcje i znaczenie alkoholu, opium i innych środków odurzających na przykładzie wojny secesyjnej.

Patryk Masny (UJ), Wojna w Wietnamie od kuchni.

 

16.30-18.15 Panel VI: Doświadczenia i wspomnienia

Agnieszka Fulińska (UJ), Obrazki z biwaku. Posiłki żołnierzy napoleońskich w świetle pamiętników i popularnej ikonografii.

Artur Wodzyński, Aprowizacja i używki w oddziałach SBSK w Tobruku w świetle wspomnień i relacji.

Beata Kozaczyńska (UP-H w Siedlcach), „Tu sztabkę złota można położyć i będzie spokojnie leżała, ale o chleb gotowi ludzie się bić…” Wyżywienie ludności cywilnej wysiedlonej z Zamojszczyzny – więźniów obozu przejściowego w Zamościu (1942-1943).

 

 

Sobota, 29 września

 

9.30-11.15 Panel VII: Miejsce i przestrzeń

Paweł Nastrożny (UG), Pomieszczenia kuchenne, ich funkcjonowanie i kultura żywienia w wybranych obiektach fortyfikacyjnych proweniencji prusko-niemieckiej od schyłku XVIII w. do II wojny światowej.

Łukasz Faszcza (UW), Kulinarne łowy. Niemieckie polowania na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej.

Jan Błachnio (UW), Między regulaminem a praktyką. Wyżywienie w wojsku habsburskim w czasie kampanii karpackiej 1914-1915. Casus c.k. 2 Armii.

 

 

 

 

Organizatorzy:

 

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja „Pola Chwały

Zobacz również