Delegacja z Instytutu Historii UJ na konferencji niepodległościowej w Przemyślu

Pracownicy i doktoranci Instytutu Historii UJ chętnie angażują się w inicjatywy naukowe dotyczące uwypuklenia roli obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedna z takich inicjatyw był konferencja pt. „1918: Polskie drogi do niepodległości – Przemyśl, Galicja, Polska”, organizowana 29 X 2019 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu i Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego. Jej pomysłodawcami i twórcami byli (obok dyrektora PBP dra Macieja Waltosia) dr hab. Tomasz Pudłocki i mgr Łukasz Chrobak. Odbyła się ona w pięknej, reprezentacyjnej sali PBP.

         W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi i doktoranci Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Muzeum Zamku w Łańcucie, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu. Poza nimi, liczną delegację z naszego Instytutu tworzyli: dr hab. Maria Stinia („Uniwersytet Jagielloński wobec niepodległości Polski”), dr hab. Konrad Wnęk („Lwów w latach 1900-1939: obszar i ludność), dr hab. Tomasz Pudłocki („Między lojalizmem a patriotyzmem – szkolnictwo średnie Przemyśla w okresie Wielkiej Wojny”), dr Arkadiusz Więch („Prowincja galicyjska wobec odzyskania przez Polskę niepodległości”), mgr Łukasz Chrobak („Arystokracja galicyjska i jej udział w budowie podstaw gospodarki przyszłej niepodległej Polski”), mgr Wojciech Micygała („Obraz I wojny światowej w podręcznikach do szkoły średniej”), mgr Adam Szczupak („Polityka państwa polskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w latach 1918-1919 na przykładzie eparchii przemyskiej”), mgr Wiktor Węglewicz („Polacy w obozach dla jeńców i internowanych w Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej (listopad 1918 – maj 1919)”).

 

Dr hab. Tomasz Pudłocki

 

 

 

1 /image/image_gallery?uuid=93e3d9c3-ccc8-434f-9b62-bf2fe0c4adf7&groupId=11050764 4608 3456 2 8
2 /image/image_gallery?uuid=e2b6cab2-7936-423c-9a6a-1de7c4434458&groupId=11050764 4608 3456 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=e2786c92-2118-4d91-bea2-b6a54e2ea1d6&groupId=11050764 4608 3456 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=dce40eea-6814-4b0e-9cac-da95db0ca557&groupId=11050764 3457 2761 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=a543f8d5-fdb1-421e-97e7-de0c82a09358&groupId=11050764 4608 3456 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=8fa51b6f-b013-4e46-92b7-0771c367e730&groupId=11050764 4608 3456 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=c42227e2-19f2-4da9-b828-c29ca05c3731&groupId=11050764 4608 3456 8 6

Zobacz również