Delegacja z Instytutu Historii UJ na konferencji niepodległościowej w Przemyślu

Pracownicy i doktoranci Instytutu Historii UJ chętnie angażują się w inicjatywy naukowe dotyczące uwypuklenia roli obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedna z takich inicjatyw był konferencja pt. „1918: Polskie drogi do niepodległości – Przemyśl, Galicja, Polska”, organizowana 29 X 2019 r. przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu i Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego. Jej pomysłodawcami i twórcami byli (obok dyrektora PBP dra Macieja Waltosia) dr hab. Tomasz Pudłocki i mgr Łukasz Chrobak. Odbyła się ona w pięknej, reprezentacyjnej sali PBP.

         W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi i doktoranci Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Muzeum Zamku w Łańcucie, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu. Poza nimi, liczną delegację z naszego Instytutu tworzyli: dr hab. Maria Stinia („Uniwersytet Jagielloński wobec niepodległości Polski”), dr hab. Konrad Wnęk („Lwów w latach 1900-1939: obszar i ludność), dr hab. Tomasz Pudłocki („Między lojalizmem a patriotyzmem – szkolnictwo średnie Przemyśla w okresie Wielkiej Wojny”), dr Arkadiusz Więch („Prowincja galicyjska wobec odzyskania przez Polskę niepodległości”), mgr Łukasz Chrobak („Arystokracja galicyjska i jej udział w budowie podstaw gospodarki przyszłej niepodległej Polski”), mgr Wojciech Micygała („Obraz I wojny światowej w podręcznikach do szkoły średniej”), mgr Adam Szczupak („Polityka państwa polskiego wobec Kościoła greckokatolickiego w latach 1918-1919 na przykładzie eparchii przemyskiej”), mgr Wiktor Węglewicz („Polacy w obozach dla jeńców i internowanych w Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej (listopad 1918 – maj 1919)”).

 

Dr hab. Tomasz Pudłocki

 

 

 

1 /image/image_gallery?uuid=9092c90b-541b-4b9c-a6a5-3ba779b1ad8a&groupId=11050764 2592 1944 2 7
2 /image/image_gallery?uuid=8d4a2768-a874-4700-916d-22e38e5ed859&groupId=11050764 1561 2269 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=8009e07f-4ab8-4595-896c-1840eeb1e54e&groupId=11050764 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=20714bd6-0be6-45ef-a13d-b95ab17dea2b&groupId=11050764 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=cadfdc2c-8034-46d2-8a2d-30c3bdd89178&groupId=11050764 1202 1695 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=345eda75-5f5a-43df-a337-2612b4bb645c&groupId=11050764 2480 3507 7 5

Zobacz również