15 XI 2018r. Seminarium Średniowieczne


 

Spotkanie II:

15 listopada 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Karol Skrzypczak (Uniwersytet w Orleanie) wygłosi referat:

…feu Loys, qui se disoit vostre frere nagueres et duc d’Orlyens, estoit vostre ennemy mortel... Kilka uwag na marginesie edycji krytycznej Usprawiedliwienia księcia Burgundii (1408-1409).

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

Data opublikowania: 07.11.2018
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również