Delegacja Instytutu Historii UJ w Paryżu

W dniach 22 i 23 listopada b.r. w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja "La Pologne indépendante en Europe: 1918-2018" / "The Independent Poland in Europe: 1918-2018" / "Polska Niepodległa w Europie: 1918-2018", zorganizowana przez Instytut Historii UJ i Stację Naukową PAN w Paryżu, we współpracy z Towarzystwem Historyczno-Literackim / Biblioteką Polską w Paryżu, Centre de Civilisation Polonaise - Sorbonne Université i jednostką badawczą UMR SIRICE - Sorbonne, Identités, relations internationales et civilisations de l'Europe (grupującą badaczy z Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Sorbonne Université i Centre national de la Recherche scientifique).

Głównym językiem konferencji był francuski, choć niektóre wystąpienia i dyskusja po nich odbyły się w języku angielskim. Pierwszy dzień konferencji miał miejsce w budynku Stacji Naukowej PAN, zaś drugi dzień w Bibliotece Polskiej. Wszystkie referaty zostały wygłoszone zgodnie z programem wydarzenia, a w wydarzeniu wzięli udział wszyscy przewidywani uczestnicy.

Instytut Historii UJ reprezentowali:
- Prof. dr hab. Stanisław A. Sroka, prodziekan Wydziału Historycznego UJ - który zabrał głos w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego, witając zgromadzonych słuchaczy i uczestników na konferencji, dziękując inicjatorom konferencji i gospodarzowi miejsca - Prof. Maciejowi Foryckiemu, dyrektorowi Stacji Naukowej PAN w Paryżu oraz dzieląc się garścią refleksji na kanwie stulecia polskiej niepodległości;
- Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski - który był jednym z panelistów w dyskusji finałowej "L'Image de la Pologne indépendante dans les historiographies d'autres pays, 1918-2018" / "The representations of independent Poland in the historiographies of other countries, 1918-2018", koncentrując się na historiografii polskiej oraz na jej wzajemnych oddziaływaniach z historiografią francuską, a także brał czynny udział w dyskusjach po referatach innych uczestników konferencji;
- Dr hab. Tomasz Pudłocki - który wygłosił referat pt. "Understanding Contemporary Poland (2004–2018): between politics and mentality" w ramach sesji na temat Polski po 1989 roku;
- Dr Paweł Sękowski - inicjator i koordynator konferencji, który wygłosił referat pt.: "La protection juridique de l’Organisation internationale pour les Réfugiés envers les réfugiés en France, 1947-1951 : le cas des Polonais" w ramach sesji na temat Polski i Polaków w okresie zimnej wojny oraz przez dwa dni czuwał nad sprawnym przebiegiem konferencji, tak pod względem merytorycznym (w tym tłumaczenie między językami francuskim a angielskim fragmentów dyskusji finałowej), jak techniczno-organizacyjnym.

W konferencji uczestniczyła także mgr Karolina Olszowska, doktorantka w Instytucie Historii UJ, która pomagała w technicznych aspektach organizacji wydarzenia.

1 /image/image_gallery?uuid=cc5deae5-4fe8-4b81-882d-4bb1c62655ce&groupId=11050764 720 626 2 10
2 /image/image_gallery?uuid=dfed254f-83ea-4538-8d24-62d3e96bb1d9&groupId=11050764 720 479 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=5df9544b-f3ef-45f3-a87c-4374f0c1b228&groupId=11050764 960 540 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=2a9aa8da-a4d3-4623-8680-1a14e0de2f22&groupId=11050764 720 479 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=a7f0babd-606e-4a49-896b-e0443fd1f6a9&groupId=11050764 960 668 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=845f456f-5525-4acf-82cd-851356f904c7&groupId=11050764 960 540 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=7e7ec035-c2b3-41ee-891a-a77ebf614c9a&groupId=11050764 720 479 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=42e06187-41e6-46ed-8b74-a9b1d7e41d7e&groupId=11050764 960 540 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=03be82bd-2746-44c5-b5ac-0834034a37f9&groupId=11050764 720 479 10 8

Zobacz również