11 XII 2018r. Seminarium Średniowieczne

plakat
 

Spotkanie III:

11 grudnia 2018 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Mateusz Kosonowski (Instytut Historii UJ) wygłosi referat:

"Translatio sancti Floriani". Studium źródłoznawcze.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

Data opublikowania: 03.12.2018
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również