Sprawozdanie z wyjazdu do Belgii grupy studentów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność antropologia historyczna: 9-15 maja 2019

W dniach 9 - 15 maja odbył się coroczny wyjazd studentów III roku historii do Belgii. Objazd jest praktycznym rozwinięciem kursu Mikrohistoria: Miasto i reformacja.

Antwerpia w XVI wieku, którego zwieńczenie stanowi udział studentów w sympozjum i warsztatach na Universiteit Antwerpen. Przez sześć dni pobytu zwiedzaliśmy północ Belgii, nie ograniczając się tylko do tytułowej Antwerpii – byliśmy także w Brugii, Mechelen, Leuven i Ostendzie.

Cały artykuł i galeria zdjęć pod adresem:

http://www.antropologia.historia.uj.edu.pl/wyjazd-2019

Zobacz również