Profesor Andrzej Chwalba odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Podczas uroczystości otwarcia XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym historykom, uczestnikom zjazdu. 

Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za osiągnięcia w upowszechnianiu wiedzy i pielęgnowaniu pamięci o historii Polski 

Profesor Andrzej CHWALBA

został odznaczony

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba

Profesor historii, badacz historii społecznej, kulturowej i politycznej XIX -XXI wieku, relacji polsko-rosyjskich, dziejów Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aktualne i przyszłe badania: historia społeczna i antropologiczna I i II wojny światowej. W ramach historii środowiskowej /ekohistorii/ praca nad tematem: Historia rzeki Wisły.

Członek kilkunastu rad naukowych komitetów naukowych, instytucji społecznych i kulturalnych , rad muzealnych, krajowych i zagranicznych. Obecnie m.in wiceprezes ZG PTH, wiceprezes Kopca Kościuszki, członek kolegium naukowego MCK, Muzeum Historii Polski, Muzeum II wojny światowej, członek SKOZK; członek kilku rad naukowych redakcji czasopism.

Autor ponad 20 książek autorskich i współautor kilku. Jego książki wydawane są w Niemczech (Polen und der Osten, Frankfurt am Main 2005 oraz Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005, Wiesbaden 2010), Czechach (Polsko 1989-2008 Dejiny soucasnosti, Brno 2009), Chorwacji (Poljska nakon komunizma (1989-2011), Zagreb 2011) i Bułgarii (Istrotrija na Trietaja Polska Republika, 2012).

Data opublikowania: 19.09.2019
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również