Profesor Andrzej Nowak odznaczony Orderem Orła Białego

Z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

W uznaniu znamienitych zasług w upowszechnianiu wiedzy historycznej i propagowaniu wartości patriotycznych, za osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistyczno-społecznych i popularyzowanie polskiej myśli naukowej na świecie Orderem Orła Białego odznaczony został prof. Andrzej Nowak - historyk, publicysta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego związany także z  Polską Akademią Nauk, autor m.in. monumentalnych "Dziejów Polski".

Prezydent podkreślał, że odznaczone 11 listopada osoby są wielkimi postaciami polskiego życia w bardzo różnych dziedzinach: poczynając od nauki poprzez sztukę aktorską, muzyczną, pisarstwo, służbę dla Ojczyzny, dla odzyskania przez nią wolności, niepodległości, rozwijanie polskiej nauki, wynalazczość, sztukę teatralną, filmową aktorską, a także służbę drugiemu człowiekowi , budowanie postaw patriotycznych, pokazywanie, jak należy służyć Rzeczypospolitej i ludziom.

Prof. Andrzej Nowak jest kierownikiem Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ. Specjalizuje się w dziejach rosyjskiej myśli politycznej oraz stosunkach polsko-rosyjskich w XIX i XX w. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię myśli politycznej i stosunków politycznych w Europie Wschodniej XIX-XX w., studia porównawcze nad imperiami, pamięć kulturową w Europie Wschodniej oraz geopolitykę.

W 1982 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ. Od 1983 związany jest z Instytutem Historii PAN w Warszawie (Zakład Historii Europy XIX i XX wieku), gdzie przygotowywał rozprawę doktorską (obronioną w 1990). W 2002 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2011 roku  tytuł profesora zwyczajnego.

Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; Komisji Środkowoeuropejskiej oraz Wschodnioeuropejskiej PAU; kolegium redakcyjnego "Kwartalnika Historycznego" i "Dziejów Najnowszych". Od 2016 jest członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Prof. Andrzej Nowak jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Rektora UJ za wybitne osiągnięcia naukowe (2009 i 2010), trzykrotnym laureatem Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną (w latach: 1995, 1998, 2001). Został także uhonorowany Nagrodą im. Jerzego Giedroycia. Za wkład w pracę organizacyjną w Instytucie Historii PAN został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003 r.).

Profesor ma w swoim dorobku naukowym ponad 30 książek oraz blisko 200 artykułów i recenzji naukowych, jest też autorem ponad 400 artykułów publicystycznych.

fot. Jakub Szymczuk/KPRP
Data opublikowania: 13.11.2019
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również