10 XII 2019r. Seminarium Średniowieczne


 

Spotkanie III: 10 grudnia 2019 r., godz. 17.00,  Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Tomasz Walczak (IH PAN) wygłosi referat:

Jan Długosz, Śląsk i biskupi wrocławscy. Wstęp do studium źródłoznawczego Katalogu biskupów wrocławskich.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

Data opublikowania: 04.12.2019
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również