28 stycznia 2020 roku w Warszawie został podpisany list intencyjny między Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Związkiem Powiatów Polskich.

28 stycznia 2020 roku w Warszawie został podpisany list intencyjny między Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Związkiem Powiatów Polskich. Dokument ten ułatwi współpracę naukowo-badawczą, dydaktyczną, wydawniczą i promocyjną. W projektach podejmowana będzie przede wszystkim problematyka funkcjonowania samorządu terytorialnego, zwłaszcza samorządu powiatowego, a także jego historii i tożsamości lokalnej.

List intencyjny z ramienia Związku Powiatów Polskich podpisali prezes Andrzej Płonka i dyrektor Instytutu Historii dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ.

 


 

Data opublikowania: 03.02.2020
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również