25 II 2020r. Otwarte Seminarium Dziewiętnastowieczne


 

2020.02.25 (wtorek, godz. 15:00, Instytut Historii UJ, sala 17)

wykład dr. Arkadiusza Więcha z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.:

Mecenat polskiej emigracji końca XIX wieku na przykładzie działalności Erazma Józefa Jerzmanowskiego

Zobacz również