I nagroda w konkursie Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego - Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej w dobie wielkiego kryzysu (1930–1935). Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje

Tegoroczna I nagroda konkursu Książka Historyczna Roku im. Karola Modzelewskiego przyznawana przez środowisko historyczne reprezentowane przez Dyrektorów Instytutów Historycznych w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Historyczne trafiła w ręce trojga badaczy: Janusza Mierzwy z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Joanny Dufrat i Piotra Cichorackiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. W ten sposób uhonorowano monografię ich autorstwa – Oblicza buntu społecznego w II Rzeczypospolitej w dobie wielkiego kryzysu (1930–1935). Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje. Książka ukazała się nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica”, związanego z Instytutem Historii UJ.

Nagrodzona publikacja jest pionierską i kompleksową analizą zjawiska buntu społecznego w Polsce w dobie Wielkiego Kryzysu. Autorzy odtwarzają przyczyny niepokojów społecznych, ich przebieg i konsekwencje, zarówno dla społeczeństwa jak i struktur państwowych czy partyjnych. Charakteryzują różne ich formy zajść na tle strajkowym czy bezrobocia, incydenty antypodatkowe, regularne wystąpienia zbrojne, starcia o podłożu społecznym, politycznym czy narodowościowym. Ustalenia dotyczą całego terytorium Drugiej Rzeczypospolitej, a oparte są na wynikach kwerendy w 25 archiwach polskich i 15 zagranicznych (na terenie Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji oraz Wielkiej Brytanii). Integralną częścią książki jest katalog ponad 830 przypadków buntu społecznego w badanym okresie, w efekcie których zginęło blisko 200 osób, a około tysiąca zostało rannych. Jak stwierdził w recenzji Włodzimierz Mędrzecki, „opracowanie autorstwa Piotra Cichorackiego, Joanny Dufrat i Janusza Mierzwy stanowi wybitne osiągnięcie w zakresie historiografii II Rzeczypospolitej”.

Nagroda „Książka Historyczna Roku” im. Karola Modzelewskiego przyznawana jest za najlepszą publikację naukową z zakresu historii, bez podziału na epoki i specjalności. Została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Historyczne dla upamiętnienia wybitnego polskiego mediewisty, zmarłego w 2019 roku prof. Karola Modzelewskiego.

 

Data opublikowania: 11.01.2021
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka

Zobacz również