Rozstrzygnięto konkurs na najlepszy debiut historyczny w zakresie historii najnowszej

Rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej!

 
Komisja Konkursowa w kategorii prac magisterskich przyznała dwóm pracom drugą nagrodę:
mgr Monice Makowskiej, która pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka przygotowała pracę pt. Doświadczenie frontu Wielkiej Wojny, tułaczki na Murmań i zetknięcia się z bolszewizmem na podstawie biografii polskich żołnierzy-literatów. Bogusław Szul-Skjoldkrona (1895-1920) i Eugeniusz Korwin Małaczewski
 
mgr. Mateuszowi Radomskiemu, który pod opieką naukową dr. hab. Janusza Mierzwy, prof. UJ napisał pracę pt. Margines społeczny w Zagłębiu Dąbrowskim w dwudziestoleciu międzywojennym
 
Wyróżniono dwie prace:
mgr. Tomasza Korbana pt. Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1971-1980 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych  (promotor: dr hab. Jakub Polit, prof. UJ)
mgr. Michała Michniewicza pt. Działalność partii politycznych w powiecie sanockim w latach 1918-1939 (promotor: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ)
 
 
 
WIELKIE BRAWA! 👏
Data opublikowania: 12.01.2021
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka

Zobacz również