Numer monograficzny Alma Mater poświęcony Instytutowi Historii

Specjalne edycje „Alma Mater", poświęcone wybranej dyscyplinie naukowej, cieszą się dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej nie tylko w Krakowie. Dotychczas ukazały się już numery dedykowane uniwersyteckiej fizyce, geografii, archeologii, fizyce jądrowej, hungarystyce, antropologii, chemii i naukom o zdrowiu. Dlatego też pomysł profesorów Andrzeja Chwalby i Stanisława Sroki, by kolejny z numerów monograficznych „Alma Mater" poświęcić uniwersyteckiej historii – redakcja przyjęła z entuzjazmem. Tym bardziej że powodów nie brakowało. W 2012 roku Instytut Historii UJ świętował bowiem 100-lecie Collegium Witkowskiego, które od 43 lat jest siedzibą historyków. Z tym uniwersyteckim gmachem, usytuowanym przy Plantach, tuż obok Collegium Novum, przy ul. Gołębiej 13, sentymentalnie związani są nie tylko historycy, ale też fizycy i psychologowie.

Powodem do świętowania w 2013 roku jest z kolei 100-lecie istnienia Polskiego Towarzystwa Historycznego. W ramach jubileuszowych obchodów 20 kwietnia br. w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa zorganizowana zostanie uroczysta sesja, podczas której zasłużeni krakowscy działacze otrzymają dyplomy honorowego członka PTH oraz dyplomy uznania. Tego dnia odbędą się także dwa bardzo ciekawe panele, dotyczące, między innymi, roli Towarzystwa w popularyzacji historii Polski za granicą oraz miejsca historii w dzisiejszej szkole średniej. Historycy liczą, że debata wzbudzi zainteresowanie nauczycieli bowiem dyskusje koncentrować się będą wokół projektowanych zmian w maturach. Drugą część jubileuszowych obchodów zaplanowano natomiast na październik br. na Uniwersytecie Pedagogicznym, w ramach spotkania Sejmiku Towarzystw Regionalnych. Warto dodać, że wówczas historycy świętować będą również 80. rocznicę urodzin prof. Feliksa Kiryka, który w sposób szczególny zasłużył się dla Polskiego Towarzystwa Historycznego, a zwłaszcza dla krakowskiego oddziału PTH.Pobierz numer specjalny

Data opublikowania: 17.05.2013
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również