Zmarł prof. dr hab. Władysław A. Serczyk

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 stycznia 2014 r. zmarł w wieku 79 lat prof. dr hab. Władysław A. Serczyk.

Profesor Władysław A. Serczyk był w latach 1956 – 1986 pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1970 – 1986 pełnił funkcje kierownika Zakładu Historii Narodów ZSRR i Zakładu Historii Europy Wschodniej. Był także dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, a w okresie od 1978 r. do 1981 r. pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po roku 1986 Profesor Władysław A. Serczyk związał się z Filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku a następnie z Uniwersytetem w Białymstoku, Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Rzeszowie i Uniwersytetem w Rzeszowie.

Profesor Władysław A. Serczyk był wybitnym znawcą dziejów Rzeczpospolitej i Europy Wschodniej, autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset prac naukowych, znany był także ze swej działalności publicystycznej i popularyzatorskiej.

Ostatni raz gościliśmy Go w murach naszej Uczelni w listopadzie 2013 r. na uroczystości odnowienia jego doktoratu po pięćdziesięciu latach.

fotoreportaż z odnowienia doktoratu >>

Zobacz również