29-30.05.2014r. Międzynarodowa konferencja naukowa „W Galicji i nad Soczą. Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej"

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

 

„W Galicji i nad Soczą. Polacy i Słoweńcy na frontach I wojny światowej"

(Kraków 29-30 maja 2014 r.)

 

Polaków i Słoweńców w XIX wieku połączyła wspólna historia. Żyjąc w jednym państwie - monarchii habsburskiej borykali się z podobnymi problemami, politycy polscy i słoweńscy współpracowali ze sobą, a elity intelektualne obydwu narodów utrzymywały kontakty. Polacy i Słoweńcy w podobny sposób zostali także doświadczeni w czasie I wojny światowej. Terytoria zamieszkiwane przez te narody zostały poprzecinane liniami frontów, ich przedstawiciele walczyli obok siebie, służąc w armii austro-węgierskiej, ale i przeciw sobie, walcząc w armiach państw pozostających w konflikcie (austro-węgierskiej, rosyjskiej, włoskiej). Wielu Polaków trafiło na front włoski – nad Soczę, a liczni Słoweńcy znaleźli się na froncie wschodnim – w Galicji. Spustoszenia dokonane w wyniku zaciętych walk prowadzonych w latach 1914-1918 na terenie dzisiejszej Słowenii i Małopolski także miały podobny charakter. To skłania do podjęcia próby porównywania losów i doświadczeń obydwu narodów zarówno przed I wojną światową, jak i w jej trakcie.

 

 

Program konferencji:

29 V 2014 r. (czwartek)

miejsce obrad: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jagiellońska 15, sala im. Michała Bobrzyńskiego

10:00 – rozpoczęcie obrad, powitanie uczestników i gości

 

10:30 – 11:30 – referaty:

prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz (Kraków), Pod berłem Habsburgów. Polsko-słoweńskie stosunki polityczne w II połowie XIX w.

prof. dr Rok Stergar (Lublana), Nieznany słoweński program narodowy i galicyjska rezolucja

prof. dr hab. Zdzisław Darasz (Warszawa/Łódź), Polacy i Słoweńcy we wzajemnych relacjach w świetle publicystyki doby monarchii austro-węgierskiej

 

11:30 – 12:00 – przerwa

 

12:00 – 12:45 – referaty:

doc. dr Darja Kerec (Lublana), Stosunki polsko-słoweńskie w czasie I wojny światowej

prof. dr Božo Repe (Lublana), Słoweńcy na froncie wschodnim

12:45 – 13:15 – dyskusja

 

13:15 – 15:00 – przerwa

 

15:00 – 17:00 – referaty

prof. dr Dušan Nećak (Lublana), Feldmarszałek Svetozar Boroević de Bojna - bohater frontów w Galicji i nad Soczą

prof. dr Petra Svoljšak (Lublana), Wspomnienia żołnierzy słoweńskich z Galicji

mgr Wacław Szczepanik (Kraków), Udział jednostek rekrutowanych w Galicji w walkach nad Soczą (ze szczególnym uwzględnieniem 57. tarnowskiego pułku piechoty)

mgr Michał Janik (Warszawa), Front Soczy w relacjach i wspomnieniach Polaków

lic. Kamil Ruszała (Kraków), Galicjanie polegli w czasie I wojny światowej na terenie dzisiejszej Słowenii

17:00 – 17:30 – dyskusja

 

 

30 V 2014 r. (piątek)

miejsce obrad: Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze im. T. Kościuszki, ul Waszyngtona 1

10:00 – rozpoczęcie sesji

 

10:15 – 11:15 – referaty:

lic. Kamil Ruszała (Kraków), Cmentarze wojenne na terenie Galicji

mgr Mateusz Drozdowski (Kraków), Twierdza Kraków i jej rola w czasie I wojny światowej

 

Linki powiązane:

http://www.krakow.pl/biznes

http://www.pierwszawojna.info

 

 

Data opublikowania: 26.05.2014
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również