12–14 XI 2014 r. 650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich

Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ zapraszają do udziału w studencko-eksperckiej konferencji naukowej pt.

 

650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nauka i sztuka

w kręgach uniwersyteckich

Kraków, 12–14 listopada 2014 r.

 

Konferencja jest wydarzeniem organizowanym w ramach Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas obrad wysłuchamy referatów i wykładów poświęconych dziejom nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz także innych uczelni Starego Kontynentu. Ramy chronologiczne wystąpień są szerokie – obejmują okres od powstania pierwszych studiorum generalium aż po wiek XX. Poza wystąpieniami w języku polskim planujemy panel anglojęzyczny. Obradom towarzyszyć będą pokazy w Archiwum UJ, wyjście do Muzeum UJ w Collegium Maius, zwiedzanie budynków uniwersyteckich oraz kiermasz książek. Po konferencji planowane jest wydanie tomu zawierającego najlepsze artykuły pokonferencyjne.

Konferencja skierowana jest do historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, historyków filozofii oraz kulturoznawców. Do udziału w konferencji zachęcamy zarówno studentów i doktorantów, jak i grono profesorskie, chcąc tym samym stworzyć forum do wymiany myśli i dyskusji naukowej między pokoleniami.

Proponowana tematyka wystąpień oraz szczegóły organizacyjne dotyczące naboru zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej konferencji: http://konferencja650latuj.wordpress.com

 

Tych z Państwa, którzy mają chęć uczestnictwa w konferencji jako eksperci, uprzejmie prosimy o przesyłanie propozycji wykładów na adres: konferencja.650.lat.uj@gmail.com

Data opublikowania: 25.09.2014
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również