Biohistoria - nowa specjalizacja w Instytucie Historii

Coraz głośniejsza w społecznościach lokalnych, świecie polityki i w mediach dyskusja nad zmianami środowiska domaga się głosu ekspertów wrażliwych na otaczający świat przyrody i rozumiejących relację między kulturą i naturą. Instytut Historii stawia w tej debacie krok do przodu powołując od roku akademickiego 2015/2016 specjalizację biohistoryczną. Ingerencja człowieka w środowisko, wpływ przyrody na człowieka oraz interpretacja wyobrażeń o środowisku naturalnym stanowią trzy podstawowe filary badań nad historią środowiskową, które spajają program tej nowej specjalizacji. Oprócz refleksji nad interakcją między kulturą i naturą oraz człowiekiem i środowiskiem kursy realizowane w ramach biohistorii przygotowywać będą studentów do prowadzenia i prezentacji wyników własnych badań, pracy w samorządach oraz NGO's-ach. Ponadto silny nacisk kładziony będzie na pracę w małych zespołach projektowych, kreatywność oraz innowacyjność. Nowoczesne metody i interdyscyplinarne podejście łączące narzędzia takich dyscyplin jak: historia, archeologia i geografia sprawiają, że biohistoria jest pierwszym tego typu profilem kształcenia w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zachęcamy do zapoznania się z programem nowej specjalizacji!


Program specjalizacji Biohistoria

Zobacz również