18 X 2016r. Seminarium Średniowieczne

Spotkanie I:

18 października 2016 r., godz. 17.00, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Sala pod Belkami"

mgr Rafał Marek (Wydział Prawa i Administracji UJ, Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa)

wygłosi referat: Constant et indubitanter verum est, canonicam auctoritatem Dei esse legem – rola prawa kanonicznego w okresie reformy pregregoriańskiej

 

Data opublikowania: 17.10.2016
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również