Konferencja "W zatroskaniu o Ojczyzny dobro..." - Ideowe i polityczne spory o kształt Polski XVIII - XX w.

KONFERENCJA „W zatroskaniu o Ojczyzny dobro..."  

Ideowe i polityczne spory o kształt Polski XVIII – XX w.

W dniu 17 stycznia 2014 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W zatroskaniu o Ojczyzny dobro..." – Ideowe i polityczne spory o kształt Polski XVIII – XX w. Zorganizowana sesja była owocem współpracy Fundacji „Panteon Narodowy" w Krakowie, Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koła Naukowego Historyków Studentów UJ.

W obradach – które zostały uroczyście otwarte przez p. Marka Wasiaka (prezesa Fundacji) i dra hab. Sławomira Sprawskiego (dyrektora Instytutu Historii) – uczestniczyli studenci i doktoranci reprezentujące najważniejsze uczelnie w Polsce – Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a także Uniwersytet Wiedeński. Nasi goście byli przedstawicielami różnych dziedzin nauki (historii, historii literatury, literaturoznawstwa, historii sztuki, prawa), co zagwarantowało interdyscyplinarność konferencji i różnorodną tematykę prezentowanych referatów. Mimo iż program był bardzo napięty (obrady trwały już od wczesnych godzin porannych), konferencja spotkała się z uznaniem referentów, gości i słuchaczy, a także stała się niezwykle owocnym polem do wymiany myśli i ciekawych spostrzeżeń, w miłej atmosferze.

Konferencję „W zatroskaniu o Ojczyzny dobro..." – Ideowe i polityczne spory o kształt Polski XVIII – XX w. uświetnił również wykład prof. dra hab. Andrzeja Chwalby „Co to znaczy być Polakiem w XIX wieku?", zaś po jej zakończeniu uczestnicy odwiedzili krypty Panteonu Narodowego powstającego przy Kościele św. św. Piotra i Pawła.

Pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim gościom oraz referentom za przybycie i udział w konferencji, a także organizatorom, którzy włożyli trud w przygotowanie sesji. O tym, że warto było ją zorganizować przekonała nas duża ilość zgłoszeń i żywe zainteresowanie ze strony studentów oraz doktorantów z całej Polski. Cieszymy się z tego niezmiernie, jak również z tego, iż konferencja była okazją do ważnej i nader potrzebnej intelektualnej debaty nad różnymi wizjami Ojczyzny i Narodu, nieprzemijającymi ideami i wartościami, o których świadczyli Wielcy Polacy spoczywający w Panteonie Narodowym. Mamy jednocześnie nadzieję, że będzie początek większej serii konferencyjnych spotkań i owocnej współpracy Fundacji „Panteon Narodowy" oraz Instytutu Historii UJ.  


Program konferencji

 

 

Więcej zdjęć z konferencji pod adresem: https://picasaweb.google.com/115995094535722637981

Zobacz również