19-21.03.2014r. VI_Krakowskie Spotkania Starożytnicze Oeconomia inepte! Gospodarka w starożytności

W programie wykłady:

prof. UWr Gościwita Malinowskiego: Ptolemeusze wyzyskiwacze - Agatarchides z Knidos prekursor historii społecznej;

prof. E.Papuci-Władyki: Ceramika grecka a ekonomia;

dr Adama Izdebskiego: Późna starożytność jako punkt kulminacyjny historii gospodarczej grecko-rzymskiego Wschodu oraz trzydzieści referatów poświęconych takim problemom jak pieniądz, handel, kryzys, rozrzutność, jałmużna, sprawiedliwości, myśl ekonomiczna.

 Program konferencji

Data opublikowania: 14.03.2014
Osoba publikująca: Tomasz Tekieli

Zobacz również