Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr. hab. Wojciecha Drelicharza

              W dniu 6 sierpnia b.r. ogłoszono decyzję Premiera o przyznaniu nagród za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Wśród wyróżnionych znalazł się dr hab. Wojciech Drelicharz za pracę "Idea zjednoczonego królestwa w średniowiecznym dziejopisarstwie polskim" (Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2012). Rozprawa stanowi kompendium polskiego dziejopisarstwa ukazanego na szerszym tle historiografii średniowiecznej. Autor przekonywająco ustalił gdzie, kiedy i jak narodziła się idea zjednoczenia i odrodzenia Królestwa Polskiego, do jakich wątków wcześniejszej historiografii nawiązywała, jak się rozwijała w drugiej połowie XIII i na początku XIV wieku, wreszcie jak funkcjonowała w odrodzonej, lecz jeszcze nie do końca zjednoczonej monarchii ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów. Rozprawa przynosi krytyczne i kreatywne spostrzeżenia dotyczące dotychczasowych badań i formułuje tezy i przypuszczenia, prowokujące do dalszej dyskusji.

Zobacz również